Skip to content

SayJeyHi

Radio Jey

Here, I am adding some podcast-ish sound files to talk about technologies specially javascript/typescript.


سوال و جواب های Javascript

۱. Hoisting چیه؟

۲. کلاژور چیه؟

۳.کلمه کلیدی this چطوری کار میکنه؟

۴. چند تا تابع روی آرایه اسم ببر که سورس اصلی آرایه داده شده رو عوض میکنن؟

۵. Currying چیه؟

۶. کدهای async توی موتور جاواسکریپت چطوری کار میکنن؟

۷. فرق async و sync چیه؟

۸. تفاوت mutation و immutation چیه؟ یه مثال ؟

۹. نوع داده های اصلی یا primitive کدوما هستن و چه فرقی با نوع داده های رفرنسی دارن؟

۱۰. پروتو تایپ‌ها توی جاواسکریپت چی هستن؟ و چیکار میکنن؟

۱۱. Memorization چیه و چطوری کار می‌کنه؟

۱۲. پرامیس ها چطوری کار میکنن؟

۱۳. یه مثال و کاربرد برای متدهای روی پرامیس مثل all و race بزن؟

۱۴. فرق let, var, const چیه؟

۱۵. تشابه و تفاوت های متدهای bind و call و apply چیا هستن؟

۱۶. کدنویسی DRY چیه؟ فرقش با WET چیه؟

۱۷. توی HTML5 چه امکاناتی روی جاواسکریپت داریم؟

۱۸. Capturing و bubbling روی ایونت ها رو توضیح میدی چطوری کار میکنن و چه ماهیتی دارن؟

۱۹. کاربرد garbage collector چیه؟

۲۰. فرق map و weakmap چیه؟

۲۱. وقتی از یه کلاسی new می‌کنیم اون پشت چی میشه؟

۲۲. توابع pure چه توابعی هستن؟

۲۳. برنامه نویسی تابعی چیه و چطوری کار می‌کنه؟

۲۴. توی es6 و به بالاتر از امکاناتی که اضافه شده ۴ مورد رو نام ببر؟

۲۵. فرق es و js چیه؟

۲۶. توابع جنریتور چی هستن؟ چطوری کار میکنن؟ و یه مثال ؟

۲۷. سرویس ورکر چطوری کار می‌کنه؟

سوال و جواب های react

۱. فرق کامپوننت و pure component چیه؟ چرا از pure component استفاده کنیم؟

۲. اگه یه کاری رو بخواییم با هوک انجام بدیم ولی بخواییم موقعی که مثلا‌ یه ایونت کلیک رخ داد انجام بشه، چطوری انجامش میدیم؟

۳. یه هوک بخواییم درست کنیم که فقط موقع اپدیت اجرا بشه و موقع مانت اجرا نشه چیکار میکنیم؟

۴. اگه به useEffect هیچ پارامتر دومی ندیم چی میشه؟

۵. چطوری میشه فقط موقع اپدیت شدن یه متغیر یه تابع رو اجرا کرد؟

۶. برای هوک های useMemo و useCallback یه مثال بزن؟

۷. موقع اجرای یه کامپوننت به ترتیب چه فازهایی طی میشه و توی هر فاز چه توابعی فراخوانی میشه؟

۸. چطوری میشه code-split انجام داد؟

۹. برای پرفورمنس چیکارا میشه کرد؟ (پرفورمنس توی رندر؟

۱۰. با چه روش هایی میشه به ری‌اکت استایل داد، تو با چی میزنی؟ چرا؟

۱۱. برای روتر با کدوم لایبرری کار میکنی چرا؟

۱۲. بحث سرور ساید رندرینگ چه اطلاعاتی داری و ترجیح میدی با چی کار کنی؟

۱۳. برای مدیریت استیت با چی کار میکنی ریداکس، mobx یا ریکویل؟ یه مقایسه بینشون انجام بده؟

۱۴. روی ریداکس چطوری میتونی پرفورمنس برنامه رو ببری بالاتر؟

۱۵. برای ساید افکت ها روی ریداکس چیکار میکنی؟

۱۶. برای تست ری‌اکت با چی کار میکنی و چرا؟